Přenosné vrtné soupravy

DIA

CEDIMA

v hůře dostupném terénu -svah, železniční tratě, mosty

Vodorovné vrty , šikmé vrty i svislé vrty

Hloubka vrtu do 10m

TK

UKB

v hůře dostupném terénu -svah, železniční tratě, mosty

Vodorovné vrty , šikmé vrty i svislé vrty
Hloubka vrtu do 10m