Geologické a hrydrologické práce

Komplexní provádění vrtných prací pro zjištění údajů o stavu podloží, skladbě vrstev, a jejich vlastnostech,  režimu vsakování srážkových, stavu spodních vod

tak aby bylo možné ideálně navrhnout a založit stavbu.

Vrtné práce jsou prováděny vrtnou soupravou Wirth B0 a UGB 50M na podvozku PV3S Praga, nebo malou přenosnou vrtnou soupravou UKB – v hůře dostupném terénu (např. svah ….)